1205/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetun opintotukiasetuksen (287/72) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa (338/83), ja

lisätään asetukseen väliaikaisesti uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §

Tämän asetuksen 1 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa opiskelevan aikuisopintorahaa ja sen yhteydessä myönnettävää muuta opintotukea koskevan hakemuksen opintovuodeksi 1990–91 käsittelee ja ratkaisee valtion opintotukikeskus asetuksen 2 §:n säännöksistä poiketen.

5 §

Opintotuen hakijan vähävaraisuutta harkittaessa otetaan vahvistetut määrät ylittävältä osalta huomioon hakijan omat tulot ja varallisuus sekä hänen puolisonsa tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot ja varallisuus. Viimeksi mainittuja ei kuitenkaan oteta huomioon, jos hakija on oikeutettu aikuisopintorahaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Asetuksen 2 a § on voimassa 30 päivään kesäkuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.