1199/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentin, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentin ja yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15 §:n 4 momentin, sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa laeissa (491–493/86) sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1001/87), nojalla päättänyt seuraavaa:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston 23 päivänä joulukuuta 1987 ja 24 päivänä maaliskuuta 1988 tekemillä päätöksillä (1206/ 87 ja 266/88) tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät 56 000 ja 220 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 67 000 ja 270 markaksi.

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15 §:n 4 momentissa säädetyt, valtioneuvoston 23 päivänä joulukuuta 1987 tekemällä päätöksellä (1206/87) tarkistetut hyvityssakkojen enimmäismäärät 11 000 ja 110 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 13 000 ja 130 markaksi.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.