1191/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (31/85), seuraavasti:

3 §
Vuosiloman pituus

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä työsuhteen kestäessä on ollut estynyt työtä suorittamasta:


5) työsopimuslaissa säädetyn erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainloman aikana;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991.

Hallituksen esitys 207/90
Sosiaalivaliok. miet. 29/90
Suuren valiok. miet. 122/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.