1182/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tuottajamaidon samahintaisuudesta sekä laatu- ja koostumushinnoittelun perusteista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 8 päivänä joulukuuta 1989 annetun maataloustuloasetuksen (1081/89) 2 ja 13 §:n nojalla

muuttanut tuottajamaidon samahintaisuudesta sekä laatu- ja koostumushinnoittelun perusteista 22 päivänä joulukuuta 1989 antamansa päätöksen (1263/89) 3 ja 7 §:n, 4 §:n 1 momentin ja 8 §:n 1 momentin seuraavasti:

3 §
Laatuluokitus

Maidon laadunmukaista hinnoittelua varten maidonjalostamon on luokiteltava vastaanottamansa maito tutkimustulosten perusteella seuraavasti:

Laatuluokka Bakteerien kokonaispesäkelukumäärä kpl/ml Somaattisten solujen määrä kpl/ml
E1 alle 50 000 alle 250 000
E2 alle 50 000 alle 400 000
I alle 100 000
II 100 000–250 000
III yli 250 000
4 §
Laatuhinnoittelu

Maidonjalostamon on muutettava tuottajalle maksettavaa maidon hintaa laadun perusteella seuraavasti:

Laatuluokka Hintavaikutus p/l
E1 vähintään + 9
E2 + 3
I
II vähintään -6
III vähintään -60

7 §
Laatu- ja koostumustutkimusten valvonta

Valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitoksen tulee suorittaa tarkastuksia ja tutkimuksia laboratorioiden rasva-, valkuais- ja solupitoisuusmääritysten oikeellisuudesta vähintään kymmenen kertaa vuodessa sekä valvoa maidonjalostamoiden vesilisäysmäärityksiä.

Bakteerien kokonaispesäkelukumäärän määrityksessä ja mikrobilääkemäärityksessä käytettävien menetelmien luotettavuutta valvoo valtion eläinlääketieteellinen laitos.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja sitä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 1991 saakka.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Seppo Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.