1180/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus hissien tarkastuksista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan hissien tarkastuksista perittävistä maksuista 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1140/88) 1 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a ja 3 b § seuraavasti:

1 §

Sähköllä toimivien hissien ja niihin verrattavien siirtolaitteiden tarkastamisesta ja huoltamisesta annetussa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä (201/85) tarkoitetuista tarkastuksista ja valvonnasta Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus periä hissin haltijalta tässä asetuksessa säädetyt maksut.

3 a §

Hissin haltijaan kohdistuvasta valvonnasta peritään vuotuinen maksu, joka vastaa valvontajärjestelmän ylläpidon aiheuttamia kustannuksia.

Valvontamaksua ei peritä sinä vuonna, jolloin tarkastusmaksu suoritetaan.

Valvonnalle asetettujen vaatimusten perusteella hissit ja siirtolaitteet jaetaan kahteen maksuluokkaan:

1) luokkaan A kuuluvat laitteet, joissa henkilökuljetus on sallittu; ja

2) luokkaan B kuuluvat muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut laitteet.

3 b §

Valvontamaksut ovat seuraavat:

luokassa A 120 mk
luokassa B 80 mk

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.