1179/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus Sähkötarkastuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan Sähkötarkastuskeskuksesta 20 päivänä huhtikuuta 1979 annetun asetuksen (428/79) 2 §:n 1 momentin 3 ja 5 kohta ja 13 §:n 1 momentin 1 kohta, niistä viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 23 päivänä marraskuuta 1984 annetussa asetuksessa (799/84), sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta ja 15 §:n 1 momenttiin uusi 8 a kohta seuraavasti:

2 §

Sähkötarkastuskeskuksen tehtävänä on sen lisäksi mitä sähkölain 30 §:ssä säädetään:


3) antaa, jos määräysten antaminen ei ole sähkölain 6 §:n mukaisesti ministeriön tehtävä, sähkölaitteistojen ja -laitteiden teknistä suunnittelua, rakennetta, rakentamista, korjaamista, huoltamista, käyttöä ja tarkastusta koskevia määräyksiä ja näiden valvonnassa tarpeellisia muita määräyksiä sekä näitä täydentäviä ohjeita;

3 a) valmistella niitä määräyksiä, joiden antaminen on sähkölain 6 §:n mukaisesti ministeriön tehtävä;


5) seurata sähköalan kotimaista ja ulkomaista kehitystä erityisesti turvallisuusmääräysten ja standardisoinnin osalta sekä tukea sähköalan standardisointitoimintaa;


13 §

Valtioneuvosto määrää Sähkötarkastuskeskuksen hallituksen puheenjohtajan ja 22 muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen puheenjohtajaksi määrätään kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja, ja muista jäsenistä ja varajäsenistä määrätään:

1) kauppa- ja teollisuusministeriön ehdotuksesta yhdeksän, valtiovarainministeriön ehdotuksesta yksi, ympäristöministeriön ehdotuksesta yksi sekä työministeriön ehdotuksesta yksi;


15 §

Hallituksen tehtävänä on:


8 a) hyväksyä Sähkötarkastuskeskuksen antamat määräykset ja ohjeet tai valtuuttaa hallituksen työvaliokunta käyttämään päätösvaltaa määräysten ja ohjeiden antamisessa;Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.