1172/1990

Annettu Helsingissä 21 päiväna joulukuuta 1990

Valtiovarainministeriön päätös eräiden ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on muuttanut eräiden ulkomailta rekisteröityjen ajoneuvojen vapauttamisesta moottoriajoneuvoverosta tai veron alentamisesta 28 päivänä joulukuuta 1977 antamansa päätöksen 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan sekä 2 momentin,

sellaisina kuin ne ovat muutettuina 2 päivänä heinäkuuta 1986 annetulla päätöksellä (524/86), seuraavasti:

1 §

Vastavuoroisuuteen perustuen myönnetään vapautus tai alennus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 9 §:ssä, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1977 annetussa asetuksessa (412/77) ja osittain muutettuna 10 päivänä huhtikuuta 1981 ja 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa asetuksissa (250/81 ja 495/86), tarkoitetun moottoriajoneuvoveron suorittamisesta ulkomailla rekisteröidyistä Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuoduista ajoneuvoista seuraavasti:


3) vapautetaan kulutusverosta Espanjassa, Jugoslaviassa ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa rekisteröidyt ajoneuvot sekä Norjassa ja Itävallassa rekisteröidyt linja-autot sekä Norjassa ja Ruotsissa rekisteröidyt kokonaispainoltaan enintään 6000 kilogramman painoiset ajoneuvot;

4) alennetaan kulutusvero Ruotsissa rekisteröidyistä ajoneuvoista siten, että vero alennetaan linja-autosta 0,29 markkaan kilometriltä, kuorma-autosta 0,28 markkaan kilometriltä ja kuorma-auton perävaunusta 0,14 markkaan kilometriltä;


Iitävallassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Norjassa rekisteröityyn ajoneuvoon ei sovelleta 1 momentissa mainitun asetuksen 9 §:n 2 momentissa olevia kulutusveron vähimmäismäärää koskevia säännöksiä. Tässä tarkoitettu muu kuin Itävallassa rekisteröity ajoneuvo, jolla Suomessa ajettu matka on enintään 100 kilometriä, on vapaa kulutusverosta.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Heikki Kuitunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.