1168/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 2 kohta, 10 §:n 1 momentti sekä 16 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti muutettuna 13 päivänä joulukuuta 1985 ja 18 päivänä marraskuuta 1988 annetuilla laeilla (947/85 ja 961/88), 6 §:n 1 ja 2 kohta 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (486/81), 10 §:n 1 momentti 20 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (859/87) ja 16 §:n 1 momentti mainitussa 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

5 §

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä, moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:

1) henkilöautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 111 markkaa ja pakettiautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 27 markkaa;

2) muusta kuin 3 kohdassa tarkoitetusta kaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 27 markkaa 14 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 54 markkaa;

3) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 51 markkaa ja kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 54 markkaa;

4) muusta kuin 5 kohdassa tarkoitetusta telirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta ja kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 36 markkaa 19 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 63 markkaa;

5) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään puoliperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 48 markkaa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 54 markkaa.


6 §

Varsinaisesta ajoneuvoverosta ovat vapaat:

1) moottoriajoneuvot, jotka omistaa ja joita käyttää valtio tai sen laitos, valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen omistamia ajoneuvoja lukuun ottamatta;

2) palo- ja sairasautot, museoajoneuvot sekä auton alustalle rakennetut työkoneet;


10 §

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava veronkannossa. Jos suoritettava ajoneuvovero on vähintään 1 800 markkaa, toimitetaan kanto kahdessa erässä, ja veron määrän ollessa vähintään 3 600 markkaa, neljässä erässä. Ajoneuvovero tai sen maksettavaksi erääntynyt erä on maksettava ennen kuin moottoriajoneuvoa asianomaisena vuonna käytetään, jollei rekisteriviranomainen yksittäistapauksessa toisin määrää.


16 §

Lisävero on niistä moottoriajoneuvoista, joista on suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa tai joista laatunsa puolesta ajoneuvovero voidaan laskea, jolloin bensiiniä käyttämään tarkoitetun ajoneuvon vero on laskettava 5 §:ssä säädetyin perustein, tuo vero kaksikymmenkertaisena, kuitenkin vähintään 5 000 markkaa. Linja-auton ja liikennetraktorin lisävero on 60 000 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan varsinainen ajoneuvovero maksuunpanna jo ennen lain voimaan tuloa.

Hallituksen esitys 129/90
Valtiovarainvaliok. miet. 60/90
Suuren valiok. miet. 189/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.