1159/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12§:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain 12§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1111/89), nojalla päättänyt:

1 §

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) 12§:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrä on:

mk/tonni
1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 15,70
2) Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 8,00
3) muualla kehitysalueena tai tukialueena olevassa kunnassa sijaitsevista satamista tai laivauspaikoista alkavista laivakuljetuksista, jos kuljetukset koskevat kunnassa valmistettuja tuotteita 8,00
4) Saimaan kanavan kautta tapahtuvista laivakuljetuksista:
a) Joensuun satamasta ja sen pohjoispuolella olevista satamista tai laivauspaikoista 31,50
b) muista Saimaan vesistöalueen satamista tai laivauspaikoista 25,50
2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12§:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä 20 päivänä joulukuuta 1989 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1235/89).

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuljetuksiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.