1158/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain 7§:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1111/89), nojalla päättänyt:

1 §

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 7§:n 2 momentissa (1111/89) tarkoitettu kuljetustukeen oikeuttava vähin kuljetusmaksu on 116 markkaa lähetykseltä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä päätöksellä kumotaan alueelliseen kuljetustukeen oikeuttavasta vähimmästä kuljetusmaksusta 20 päivänä joulukuuta 1989 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1234/89).

Tätä päätöstä sovelletaan niihin kuljetuksiin, jotka alkavat 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.