1157/1990

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 10§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä

muuttanut valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräämisperusteista 14 päivänä marraskuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (863/85) 10§:n 1 momentin ja

lisännyt 1§:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

1 §

Tämä päätös ei koske myöskään valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitetun liikelaitoksen hallinnassa olevaa asuntoa, ellei sitä ole määrätty virka-asunnoksi tai virka-asuntoa vastaavaksi työsuhdeasunnoksi.

10 §

Valtiovarainministeriö vahvistaa viidellä jaollisina kalenterivuosina kullakin paikkakunnalla käytettävän vuokratason vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratasoa koskevien tietojen ja siinä todettavien muutosten perusteella ottaen huomioon palvelussuhdeasuntojen erityisluonteen.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Neuvotteleva virkamies
Martti Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.