1155/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Asetus Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 5 ja 7§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

lisätään Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen (1330/88) 5§:ään uusi 3 momentti ja 7§:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

5 §

Maa- ja metsätalousministeriö voi poistaa pitämästään alusluettelosta joko kokonaan tai määräajaksi aluksen, joka ei noudata 7§:n 1 ja 2 momentissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta tai joka muutoin rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä.

7 §

Suomalaisten kalastusalusten tulee lisäksi ilmoittaa maa- ja metsätalousministeriölle toisen maan vyöhykkeeltä saamansa lohisaalin määrä. Ilmoitus tulee tehdä Maarianhaminan tai Helsingin rannikkoradion kautta ennen asianomaisen kalastusmatkan päättymistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.