1154/1990

Annettu Helsingissä 21 joulukuuta 1990

Asetus eräiden virkojen lakkauttamisesta ja perustamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalla

Sisäasiainministeriön esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 1 ja 4 momentin ja 10§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 6§:n 4 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (673/90):

1 §
Sisäasiainministeriö
Lukumäärä Virkanimi Palkkausluokka
Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
Ministeriön yhteiset 1 kamreeri A 20
2 virastomestari A 11
1 virastomestari A 9
Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
Ministeriön yhteiset
1 ylitarkastaja A 24
1 kamreeri A 22
1 virastomestari A 13
1 virastomestari A 12
1 autonkuljettaja A 12
Lakkautetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991:
Ministeriön yhteiset
3 ylitarkastaja S 24
2 erikoissuunnittelija S 23
Perustetaan 1 päivästä maaliskuuta 1991:
Ministeriön yhteiset
1 neuvotteleva virkamies S 27
3 neuvotteleva virkamies S 26
1 ylitarkastaja S 25
2 §
Väestörekisterikeskus
Lukumäärä Virkanimi Palkkausluokka
Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
1 osastopäällikkö A 27
1 erikoissuunnittelija A 24
1 erikoissuunnittelija A 23
1 esittelijä A 22
1 tarkastaja A 22
1 tarkastaja A 21
1 suunnittelija A 20
1 rekisteriselvittäjä A 9
1 toimistovirkailija A 7
Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
1 osastopäällikkö A 25
1 pääsuunnittelija A 24
1 rekisteripäällikkö A 23
1 hallintopäällikkö A 23
1 ylitarkastaja A 23
1 tiedotussihteeri A 21
1 käytönsuunnittelija A 18
3 §
Rekisteritoimistot
Lukumäärä Virkanimi Palkkausluokka
Lakkautetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
Uudenmaan lääni
4 toimistovirkailija A 4
Mikkelin lääni
2 toimistovirkailija A 5
Perustetaan 1 päivästä tammikuuta 1991:
Uudenmaan lääni
2 apulaistarkastaja A 15
Mikkelin lääni
1 apulaistarkastaja A 15
4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tällä asetuksella perustetut virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Toimenpiteisiin tällä asetuksella perustettavan viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sitä ajankohtaa, josta lukien virka on perustettu.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.