1151/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa Lapuan patruunatehtaan hallinnassa olevaa omaisuutta perustettavalle osakeyhtiölle sekä ryhtyä eräisiin muihin yhtiön perustamiseen liittyviin järjestelyihin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan puolustusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Lapuan patruunatehdas -nimisen valtion teollisuuslaitoksen hallinnassa olevia valtion omistamia maa-alueita ja rakennuksia laitteineen sekä muuta omaisuutta ampumatarvike- ja metalliteollisuuden alan tuotteiden kehittämistä, valmistusta ja kauppaa sekä muuta siihen liittyvää toimintaa harjoittamaan perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain (734/78) säännöksiä tässä laissa säädetyin rajoituksin.

2 §

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden arvon ja ehdot, joilla luovutus tapahtuu, sekä muista yhtiön perustamiseen liittyvistä järjestelyistä. Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan ja mikä osa jää yhtiön velaksi valtiolle. Valtio merkitsee perustettaessa yhtiön kaikki osakkeet.

3 §

Perustettavan yhtiön osakkeista on valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa oltava määrä, joka on vähintään 51 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

4 §

Yhtiö on vapaa leimaverosta, joka leimaverolain mukaan muutoin on suoritettava tässä laissa tarkoitettua omaisuutta koskevasta luovutuskirjasta.

Liikevaihtoverotuksessa yhtiön katsotaan sellaisenaan jatkavan Lapuan patruunatehtaan harjoittamaa liiketoimintaa.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 27 päivänä joulu>kuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 157/90
Valtiovarainvaliok. miet. 45/90
Suuren valiok. miet. 159/90

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.