1149/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki mittatekniikan keskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) ylläpitoa ja kehittämistä varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen mittatekniikan keskus.

Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on suorittaa säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä.

Lisäksi mittatekniikan keskukselle voidaan antaa muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä siten kuin siitä erikseen säädetään tai määrätään.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa mittatekniikan keskukselle selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutoimeksiantoja.

2 §

Mittatekniikan keskuksella on johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

3 §

Mittatekniikan keskus voi tehdä tulo- ja menoarvion rajoissa sopimuksia tutkimushankkeista ja yhteistyöstä keskuksen toimialaan kuuluvien kotimaisten ja ulkomaisten organisaatioiden ja henkilöiden kanssa sekä pätevyyden toteamistoiminnan osalta ulkomaisten vastaavien organisaatioiden kanssa pätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta.

4 §

Mittatekniikan keskuksella on oikeus periä suoritteistaan maksuja. Niitä määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

Mitä mittauspalvelutoiminnan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamisen osalta on teknillisestä tarkastuskeskuksesta muualla säädetty, koskee tämän lain tultua voimaan mittatekniikan keskusta.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin mittatekniikan keskuksen virkojen täyttämiseksi ja muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen keskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Hallituksen esitys 165/90
Talousvaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 131/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.