1142/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 3-5§, 8§, 23§:n 2 momentti, 36§ ja 39§:n 2 momentti,

näistä 23§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (60/88), sekä

muutetaan 2, 6, 9 ja 12§, 22§:n 2 momentti ja 25§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2§ osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä tammikuuta 1988 annetulla asetuksella, 6§ muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella (184/89), 9§ ja 25§:n 1 momentti mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa sekä 22§:n 2 momentti osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 17 päivänä helmikuuta 1989 annetulla asetuksella, seuraavasti:

2 §

Väestörekisterikeskuksessa voi olla toimintayksiköitä sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään. Työjärjestyksen vahvistaa väestörekisterikeskus.

6 §

Väestörekisterikeskuksessa on ylijohtajan virka sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

9 §

Väestörekisterikeskuksen virkamiesten ja työntekijöiden tehtävistä voidaan määrätä työjärjestyksessä.

12 §

Ylijohtajan viran hoitamisesta hänen ollessaan estynyt määrätään työjärjestyksessä.

22 §

Lisäksi vaaditaan väestörekisterikeskuksessa:

1) ylijohtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys hallintoon ja viraston toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä

2) muilta virkamiehiltä tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellyttämä koulutus.


25 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapauden sisäasiainministeriö, jos kysymys on virkavapaudesta, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, taikka enintään yhden vuoden kestävästä harkinnanvaraisesta virkavapaudesta. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämisestä ylijohtajalle päättää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.