1138/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1973 annetun palkkaturva-asetuksen (883/73) 1§, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1982 annetussa asetuksessa (77/82), sekä

lisätään asetukseen siitä 12 päivänä lokakuuta 1984 annetulla asetuksella (701/84) kumotun 10§:n tilalle uusi 10§ seuraavasti:

1 §

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 75 000 markkaa.

10 §

Palkkaturva-asioissa toimii työministeriön apuna neuvoa-antavana toimielimenä valtioneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama palkkaturva-asiain neuvottelukunta.

Palkkaturva-asiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata palkkaturvajärjestelmän toimintaa ja siihen vaikuttavan lainsäädännön kehitystä;

2) tehdä aloitteita ja esityksiä palkkaturvaa koskevissa asioissa;

3) antaa lausuntoja palkkaturva-asioiden hoidon kannalta periaatteellisesti tärkeistä kysymyksistä; sekä

4) suorittaa työministeriön sille antamat muut tehtävät.

Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi kutsutaan työministeriötä edustava virkamies. Muut jäsenet valitaan siten, että yksi edustaa työsuojeluhallitusta sekä viisi työnantajien ja viisi työntekijöiden keskusjärjestöjä.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Työministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.