1129/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta 21 päivänä joulukuuta 1944 annetun asetuksen (982/44) 2§:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on 12 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (722/75), seuraavasti:

2 §

Seurakunnan on maksettava keskusrahastolle kultakin vuodelta kirkkolain 501§:ssä tarkoitettu perusmaksu ja lisämaksu seuraavan kalenterivuoden aikana kuutena samansuuruisena eränä siten, että ensimmäinen erä suoritetaan helmikuussa, toinen huhtikuussa, kolmas kesäkuussa, neljäs elokuussa, viides lokakuussa ja viimeinen erä joulukuussa. Mainitussa pykälässä tarkoitettu eläkemaksu on suoritettava keskusrahastolle kuukausittain, jollei kirkkohallitus ole määrännyt maksua suoritettavaksi joka toinen kuukausi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.