1128/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 a ja 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 9 a ja 14§,

sellaisina kuin ne ovat, 9 a§ 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (114/83) ja 14§ 30 päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa (947/48), seuraavasti:

9 a §

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä sijainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olosuhteista, jäsenmäärän pienuudesta tai palkkaperusteisen eläkemaksun suuruudesta johtuen taikka rakennushankkeiden tai muiden erityisten olosuhteiden takia on taloudellisen tuen tarpeessa.

14 §

Keskusrahaston pääomavarat tulee kirkkohallituksen antaa lainaksi sellaista korkoa vastaan kuin hyvää vakuutta silmällä pitäen voidaan saada tai sijoittaa varat varmoihin, korkoa kasvaviin obligaatioihin, varmoihin osakkeisiin tai osuustodistuksiin, muihin varmoihin sijoituskohteisiin, tuottavaan elinkeinotoimintaan tai kiinteistöihin taikka tallettaa ne vakavaraisiin pankkilaitoksiin. Eläkerahaston varoja kotimaisiin kohteisiin sijoitettaessa on pyrittävä ottamaan huomioon koko maa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 109/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 118/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.