1127/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki kirkkolain 501 ja 529§:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501§:n 2 kohta ja 529§:n 2 momentin 10 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 501§:n 2 kohta 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1002/87) ja 529§:n 2 momentin 10 kohta 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607/73), seuraavasti:

501 §

Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain:


2) eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden maksamista ja rahastoimista varten eläketurvan alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle sinä varainhoitovuonna maksamastaan palkasta prosentteina määrätyn maksun (eläkemaksu), jolloin palkkaan luetaan myös vapaa asunto lämpöineen; ja


529 §

Kirkolliskokouksen asiana on niin ollen:


10) vahvistaa kirkon keskusrahaston talousarvio ja päättää, kuinka paljon seurakuntien on kirkollisveron ja palkkojen perusteella vuosittain maksettava kirkon keskusrahastoon;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Jos lain voimaantulovuonna harkinnanvaraista toiminta-avustusta saavan seurakunnan eläkemaksu tähän saakka voimassa olleen lain perusteella lain voimaantulovuonna olisi alempi kuin se on palkkojen perusteella laskettuna, palautetaan seurakunnalle 80 prosenttia erotuksesta voimaantulovuotta seuraavana eli toisena vuonna, kolmantena vuonna 60 prosenttia, neljäntenä vuonna 40 prosenttia ja viidentenä vuonna 20 prosenttia erotuksesta. Jos palautettava määrä kuitenkin on 10 000 markkaa tai pienempi, palautusta ei makseta.

Jos seurakunnan palkkaperusteinen eläkemaksu on lain voimaantulovuonna alempi kuin tähän saakka voimassa olleen lain perusteella, tulee seurakunnan lain voimaantulovuotta seuraavana eli toisena vuonna suorittaa eläkemaksujen erotus täysimääräisenä kirkon keskusrahaston eläkerahastoon. Kolmantena vuonna maksetaan eläkerahastoon 80 prosenttia, neljäntenä 60 prosenttia, viidentenä 40 prosenttia ja kuudentena vuonna 20 prosenttia mainitusta erotuksesta. Jos maksettava erotus tai jäljellä oleva osa siitä on 10 000 markkaa tai pienempi, maksua ei kuitenkaan kanneta.

Hallituksen esitys 109/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 16/90
Suuren valiok. miet. 118/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.