1126/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki liike- ja yhteisötunnuksen luovuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tietojen luovuttaminen verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä
Verohallitus luovuttaa pitämästään verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä oikeushenkilöitä sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajia koskevia tunnistetietoja tilastokeskukselle yleistä liike- ja yhteisötunnusrekisteriä varten.
2 §
Yleisen liike- ja yhteisötunnusrekisterin tietosisältö

Tilastokeskuksella on oikeus 1§:n mukaisesti saada verohallitukselta yleisen liike- ja yhteisötunnusrekisterin pitämistä varten seuraavat tunnistetiedot:

1) liike- ja yhteisötunnus;

2) nimi;

3) kielitunnus;

4) kotikunta ja osoite;

5) oikeudellinen muoto;

6) verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteriin merkitsemispäivä;

7) verohallinnon liike- ja yhteisörekisteristä poistamispäivä.

Tilastokeskuksen 1 momentissa tarkoitettu oikeus saada tietoja verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä ei koske tietoja rekisteriin sisältyvistä verohallinnon rekisteröintiyksiköistä.

3 §
Tietojen luovuttaminen

Jokaisella on oikeus saada 5§:ssä tarkoitettua maksua vastaan tilastokeskukselta tietoja yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä.

4 §
Muiden tietojen merkitsemiskielto

Yleiseen liike- ja yhteisötunnusrekisteriin ei saa merkitä muita kuin 2§:ssä tarkoitettuja tietoja.

5 §
Maksut

Rekisteristä luovutettavista tiedoista perittävistä maksuista säädetään asetuksella siten kuin valtion maksuperustelaissa (980/73) säädetään.

6 §
Tarkemmat säännökset

Verohallinnon liike- ja yhteisötunnusrekisteristä, yleisestä liike- ja yhteisötunnusrekisteristä ja niissä käytettävän liike- ja yhteisötunnuksen muodosta säädetään asetuksella, jolla myös annetaan tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta.

7 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 11/90
Toisen lakivaliok. miet. 7/90
Suuren valiok. miet. 100/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.