1119/1990

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muuttanut 12 päivänä heinäkuuta 1972 valtion työntekijöiden matkakustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (553/72) 9§:n, 15§:n 1 momentin, 17§:n ja 19§:n,

sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä helmikuuta 1990 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (146/90), seuraavasti:

9 §

Työntekijän tai toimihenkilön omalla tai hallitsemallaan kulkuneuvolla asianomaisella luvalla tekemästä matkasta suoritetaan matkustamiskustannusten korvausta seuraavasti:

Autolla: Kunkin kalenterivuoden mittaisen ajokilometrien laskentakauden
- 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 144 penniä kilometriltä; ja
- seuraavilta kilometreiltä 127 penniä kilometriltä.
Edellä mainitut kilometrikorvaukset suoritetaan korotettuina seuraavissa tapauksissa:
1) 14 pennillä silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä ja 30 pennillä, silloin kun tehtävien suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä, ja
2) 4 pennillä silloin kun
a) työntekijä tai toimihenkilö joutuu kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri,
b) työntekijä tai toimihenkilö on työtehtäviensä vuoksi joutunut autossaan kuljettamaan koiraa, tai
3) 15 pennillä silloin kun työntekijän tai toimihenkilön työtehtävien hoito edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tierakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.
Moottoriveneellä: 160 penniä kilometriltä
Moottorikelkalla: 104 penniä kilometriltä
Moottoripyörällä: 85 penniä kilometriltä
Moottoripolkupyörällä: 61 penniä kilometriltä
Muulla tavalla: 33 penniä kilometriltä
15 §

Päiväraha suoritetaan

1) osapäivärahana 69,50 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut vähimmäisajat, ja

2) kokopäivärahana 157 markkaa jokaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta matkaan on käytetty 14§:n 2 momentissa mainittu vähimmäisaika.


Ateriakorvaus
17 §

Milloin matkasta ei tule suoritettavaksi päivärahaa, mutta työntekijä tai toimihenkilö on aterioinut tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella vähintään 10 kilometrin etäisyydellä työpaikastaan tai asunnostaan ja matka on kestänyt yli 6 tuntia, suoritetaan hänelle tästä ateriakorvausta yksi neljäsosa 15§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kokopäivärahan määrästä.

19 §

Edellä 18§:ssä tarkoitettujen majoittumiskorvausten enimmäismäärät matkavuorokautta kohti ovat seuraavat:

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit 415,-
Muut kunnat 370,-

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1990

Ministeri
Ulla Puolanne

Vt. vanhempi hallitussihteeri
Antero Laavakari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.