1114/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan ulosottomaksuista 8 päivänä helmikuuta 1985 annetun asetuksen (161/85) 2 ja 3§, 4§:n 1 momentti ja 5§:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3§ sekä 4§:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1184/87), seuraavasti:

2 §

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava ulosottomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan ollessa:

enintään 400 markkaa 			 25,-
yli 400markkaa ja enintään 600 markkaa 	 30,-
yli 600markkaa ja enintään 1 000 markkaa 	 40,-
yli 1 000markkaa ja enintään 2 000 markkaa  75,-
yli 2 000markkaa ja enintään 4 000 markkaa	150,-
yli 4 000markkaa ja enintään 8 000 markka 	250,-
yli 8 000 markkaa 				350,-
3 §

Kun täytäntöönpanoasiakirjat palautetaan ulosoton hakijalle perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava ulosottomaksua 35 markkaa asialta. Milloin hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, edellä mainittu ulosottomaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2§:ssä mainittua ulosottomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

4 §

Muista kuin rahasaamisen perimistä koskevista asioista peritään ulosottomaksua 150 markkaa asialta.


5 §

Pöytäkirjan otteesta, jäljennöksestä, todistuksesta tai muusta toimituskirjasta, joka annetaan eri pyynnöstä, peritään 30 markkaa. Jos muulle kuin ulosoton asianosaiselle annettava todistus sisältää selvityksen monesta henkilöstä tai toimituksesta, peritään lisäksi 5 markkaa henkilöltä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.