1099/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (915/78) 3 ja 4§, 5§:n 1 momentti ja 6§:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 ja 4§ 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (443/80) ja 5§:n 1 momentti 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (534/82), seuraavasti:

3 §

Myynnin verotusarvoa laskettaessa verovelvollinen saa tehdä liikevaihtoverolain 18§:n 1 momentin a ja b kohdassa tarkoitetun vähennyksen 1,35-kertaisena seuraavista tavaroista:

liha ruhoina, ruhon osina tai luuttomaksi leikattuna, sekä

teuraseläimeksi hankitut, liikevaihtoverolain 3§:n 1 momentin d kohdassa tarkoitetut eläimet.

4 §

Maidosta saadaan liikevaihtoverolain 18§:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu vähennys tehdä 1,6-kertaisena. Vähennys tehdään toimitusajankohdan tavoitehinnan perusteella.

5 §

Milloin maahantuodun veronalaisen jalosteen raaka-aineena on 3 tai 4§:ssä tarkoitettuja tavaroita, maahantuojalla on oikeus saada veronpalautuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisältyvän 3§:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa 1,35-kertaisena ja 4§:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa 1,6-kertaisena. Milloin maasta viedään sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä tavaraa, josta on maksettu tässä tarkoitettua veronpalautusta, maastaviejältä peritään veronpalautus takaisin.


6 §

Milloin tavara, jonka osalta on tehty tässä laissa tarkoitettu tai sitä vastaava vähennys, on sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tai käytetty sellaisen liikevaihtoverolain 4§:ssä tarkoitetun tavaran valmistamiseen, joka sitten on myyty saman vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alkuperäinen valmistaja on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastaviejän, vähennyksen tehneen myyjän tai alkuperäisen valmistajan on suoritettava veroa tehdyn vähennyksen määrästä noudattaen soveltuvin osin, mitä liikevaihtoverolain 18§:n 2 momentissa säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 syyskuun loppuun saakka. Lain 3§ tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 syyskuun loppuun saakka.

Lakia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu, tavara on luovutettu tullivalvonnasta tai tavara on otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimassaoloaikana.

Eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 2§:n säännöksiä ei sovelleta tavaraan, joka on luovutettu tullivalvonnasta 2 momentissa mainittuna aikana.

Hallituksen esitys 127/90
Valtiovarainvaliok. miet. 51/90
Suuren valiok. miet. 172/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.