1098/1990

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1990

Laki energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan energiainvestointien liikevaihtoverovähennyksistä 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (547/86) 2§:n 3 ja 4 momentti sekä 4§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 3 momentti ja 4§:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1112/88) ja 2§:n 4 momentti 24 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (1005/89), seuraavasti:

2 §

Verovelvollinen saa vähentää välittömästi 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa rakennuksissa ja pysyvissä rakennelmissa harjoitetussa tavaran valmistustoiminnassa käytettävien koneiden ja laitteiden samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnat, jotka liittyvät rakennusinvestointiin sitä käyttöön otettaessa (kone- ja laiteinvestointi).

Verovelvollinen saa lisäksi vähentää välittömästi energiahyödykkeiden valmistustoimintaan liittyvässä ilmanpuhdistuksessa, jätevedenpuhdistuksessa tai jätteenkäsittelyssä pääasiallisesti käytettävien koneiden, laitteiden ja työkalujen sekä niiden osien samoin kuin niiden hankinnan yhteydessä suoritettavien verollisten asennustöiden ostohinnat.

4 §

Verovelvollisen, joka ottaa koneen tai laitteen, jonka osalta on voitu tehdä tässä laissa tarkoitettu vähennys, ennen 1 momentissa säädetyn ajan päättymistä muuhun kuin 2§:ssä tai eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetussa laissa tarkoitettuun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, on luettava myynnin verotusarvoon koneen tai laitteen ostohinta. Jos verovelvollinen myy edellä mainitun koneen tai laitteen tai lopettaa vähennykseen oikeuttavan valmistustoiminnan harjoittamisen, on lisäksi voimassa, mitä eräitä tuotannollisia investointeja koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain 4§:n 3 momentissa on säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lain 2§:n 3 momenttia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä niihin työsuorituksiin, jotka on aloitettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Lain 2§:n 4 momenttia sovelletaan niihin tavaroihin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta vähennyksen tekemiseen oikeutetulle verovelvolliselle tai jotka tämä on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Jos koneen tai laitteen toimittaminen tai työsuorituksen tekeminen on vuoden 1995 päättyessä kesken, sovelletaan tätä lakia vain niihin tavaroihin, jotka on toimitettu asennuspaikalle ennen mainitun vuoden päättymistä, sekä työsuorituksen siihen osaan, joka on tapahtunut ennen mainitun vuoden päättymistä.

Lain 4§:n 2 momenttia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai se on otettu käytettäväksi muussa kuin 2§:ssä tarkoitetussa toiminnassa tai valmistustoiminta on lopetettu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden 1995 aikana.

Hallituksen esitys 126/90
Valtiovarainvaliok. miet. 50/90
Suuren valiok. miet. 171/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.