1085/1990

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Laki lannoiteverosta annetun lain 2 ja 4§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (881/79) 2 ja 4§,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1019/88) ja 4§ 17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (983/89), seuraavasti:

2 §

Lannoitteilla tarkoitetaan tässä laissa, eläin- ja kasviperäisiä lannoitteita lukuun ottamatta, lannoitelain (377/86) 2§:n 1 kohdan mukaisia myytäväksi tarkoitettuja aineita ja valmisteita, joiden tyyppinimikkeet määräytyvät lannoiteasetuksen (383/86) 3§:n 2 ja 3 kohdan mukaan.

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava 20 penniä kilolta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 190/90
Valtiovarainvaliok. miet. 46/90
Suuren valiok. miet. 160/90

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.