1069/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) 1§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (923/88), seuraavasti:

1 §

Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee metsätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnantajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta sekä tälläisen työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain mukaan. Jos tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3§:n 2-4 momentissa, 4§:n 1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4 a-4 d, 4 f ja 4 g§:ssä, 5 b§:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 7 a-10 a ja 12§:ssä, 13§:n 3 momentissa, 14, 15 a-18 ja 19 a-23§:ssä on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 138/90
Sosiaalivaliok. miet. 22/90
Suuren valiok. miet. 123/90

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.