1065/1990

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 ja 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 3§:n 1 momentti ja 14§:n 3 momentti,

sellaisena kuin ne ovat, 3§:n 1 momentti 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (905/86) ja 14§:n 3 momentti 13 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (152/76), seuraavasti:

3 §

Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon määrä korotettuna 27 prosentilla ja vähennettynä 4 600 markalla. Veron määrä on kuitenkin aina vähintään 50 prosenttia auton verotusarvosta. Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 4 c§:ssä tarkoitetun auton vero on kuitenkin aina vähintään vastaavan uuden auton vero.


14 §

Jollei maksuunpantua veroa ole suoritettu maksulippuun merkittynä maksuaikana, ulosotetaan vero säädettyine viivästyskorkoineen ja jäämämaksuineen valituksesta huolimatta niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty. Jos maksuunpantua veroa ei ole eräpäivänä suoritettu, ajoneuvon käyttö on estettävä, ellei ole erityisiä syitä sallia ajoneuvon käyttö määräajaksi.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1990. Sitä sovelletaan autoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Lain 14§:ää sovelletaan autoihin, joiden rakennetta muutetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 106/90
Valtiovarainvaliok. miet. 39/90
Suuren valiok. miet. 121/90

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.