1050/1990

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1985 sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen (1117/85) 8§:n 1 ja 3 momentti näin kuuluvaksi:

8 §

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9§:n 1 momentissa tarkoitetut kotipalvelut ja 10§:ssä tarkoitetut asumispalvelut korvataan kunnalle tai kuntainliitolle tässä pykälässä säädettyjen perusteiden mukaan.


Kotipalvelun tukipalvelut ja asumispalvelujen ateria- ja muut tukipalvelut korvataan kunnalle suorittamalla sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (887/83) 2§:n 2 momentissa tarkoitettu kunnan tai kuntainliiton päättämä palvelun laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen maksu kaksinkertaisena.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.