1000/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Asetus ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1985 ammatillisten oppilaitosten rahoituksesta annetun asetuksen (625/85) 3 luku sekä

muutetaan 8§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (840/89), seuraavasti:

8 §

Valtioneuvosto vahvistaa korvausperusteet valtion ammatillisten opppilaitosten edellisen vuoden keskimääräisten todellisten rahoituslain 17§:n 1 momentissa mainittujen menojen sekä kulumassa olevan vuoden ja seuraavan vuoden kustannustason muutosta koskevan arvion perusteella. Menoihin luetaan valtion eläkemaksuista johtuvat kustannukset, ei kuitenkaan yksinomaan opettajan peruskoulutuksesta sekä kurssitoiminnasta tai täydennyskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Poiketen siitä mitä 8§:n 2 momentissa on säädetty, oppilaan kotikunnan valtiolle suoritettavaa korvausta vuosille 1991 ja 1992 määrättäessä valtion ammatillisten oppilaitosten menoihin lisätään laskennallisesti valtion eläkemaksujen osuutena 25 prosenttia korvausten vahvistamisvuotta edeltäneen vuoden palkkamenoista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.