995/1990

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 3§:n 1 momentin 5 ja 12 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 5 kohta 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70) ja 12 kohta 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (31/89), seuraavasti:

3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:


5) puolustusministeriö asiat, jotka koskevat valtakunnan puolustusta ja puolustusvoimia, ei kuitenkaan siviilipalvelusta;


12) työministeriö asiat, jotka koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työllisyyden edistämistä ja työttömyyden torjuntaa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työsuojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelämän osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuksia, työvelvollisuutta, siviilipalvelusta, siirtolaisuutta sekä merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä >joulukuuta 1990.

Mitä 3§:n 1 momentin 12 kohdassa mainitussa, työministeriön toimialaan kuuluvassa siviilipalvelusasiassa on säädetty tai määrätty puolustusministeriöstä, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti työministeriötä.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön panemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallituksen esitys 134/90
Puolustusasiainvaliok. miet. 4/90
Suuren valiok. miet. 129/90

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Pääministeri
Harri Holkeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.