992/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitonäytteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on

muuttanut maitonäytteistä 8 päivänä joulukuuta 1987 antamansa päätöksen (954/87) 4§:n 2 b-kohdan, 6§:n 3 momentin c-kohdan, 7§:n ja 8§:n 1 momentin b-kohdan, 16§:n 4 kohdan, sekä

lisännyt 16§:ään uuden 5 kohdan seuraavasti:

4 §

Maidonjalostamon on järjestettävä 2§:ssä tarkoitettujen näytteiden seuraavat tutkimukset:


2) kuljetuseränäytteistä ja raakamaitonäytteistä:


b) bakteerien kokonaispesäkelukumäärään määritys; tulostus luokitellaan seuraavasti:

luokka
E     alle 50 000/ml
I     alle 50 000-250 000/ml
II    yli 250 000-500 000/ml
III   yli 500 000/ml, jolloin menetellään jäljempänä olevan 8§:n mukaisesti;

6 §

Maitoa ei saa käyttää elintarvikkeen valmistukseen tai elintarvikkeeksi ennen kuin se on todettu täyttävän asetetut vaatimukset,


c) jos maidossa on toistuvasti todettu bakteerien kokonaispesäkelukumäärä yli 500 000/ml tai solupitoisuus yli 1 milj./ml.

7 §

Maidonjalostamon on, jos tuottajamaito on kahdessa perättäisessä kuukauden väliajoin suoritetussa bakteerien kokonaispesäkelukumäärän määrityksessä luokiteltu III luokkaa tai solupitoisuuden määrityksessä solupitoisuus on ollut yli 400 000/ml, toimitettava viipymättä maidontuotantotilan sijaintikunnan terveyslautakunnalle selvitys tilan tuotantohygieenisistä oloista.

Solupitoisuuden perusteella suoritettuun selvitykseen tulee liittää pöytäkirja suoritetusta lypsykoneen testauksesta. Testaajan tulee olla Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen hyväksymä. Mikäli solupitoisuus edelleen ylittää 400 000/ml, suoritetaan kuuden kuukauden kuluessa uusintatestaus, jolloin tarkastetaan, ovatko edellisessä testauksessa havaitut epäkohdat ja viat korjattu.

Maidonjalostamon toimesta suoritettavan tuotantohygieenisen selvitys- ja lypsykoneen testauskäynnin yhteydessä tulee antaa neuvontaa lypsyyn liittyvistä seikoista.

8 §

Edellä 2§:ssä mainittujen kuljetuserä- ja raakamaitonäytteiden perusteella menetellään seuraavasti: Maitoa ei saa käyttää elintarvikkeen valmistukseen tai elintarvikkeeksi


b) jos maidossa bakteerien kokonaispesäkelukumäärä toistuvasti ylittää 500 000/ml.


16 §

Maidonjalostamon on ilmoitettava:


4) edellä 10§:ssä tarkoitettujen utareneljänneskohtaisten maitonäytteiden tutkimusmahdollisuudesta maidontuottajalle välittömästi tutkimusperusteen ilmettyä; ja

5) edellä 7§:ssä tarkoitetun hygieenisen selvitys- tai lypsykoneen testaustarpeen ilmenemisestä välittömästi maidontuottajalle.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Apulaisosastopäällikkö
Olli Sorvettula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.