982/1990

Annettu Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustuksen perusteista

Valtioneuvosto on ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain (760/90) 12§:n nojalla opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminta-avustus määrätään ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 12§:ssä määriteltyjen saman lain 1§:n mukaisesta toiminnasta aiheutuneiden käyttökustannusten perusteella.

2 §

Toiminta-avustus vahvistetaan kullekin aikuiskoulutuskeskukselle seuraavaksi vuodeksi 30 %:ksi kyseisen aikuiskoulutuskeskuksen kolmen edeltävän vuoden käyttökustannusten keskiarvosta. Keskiarvoa laskettaessa käyttökustannusten markkamäärä muutetaan laskentavuoden kustannustasoa vastaavaksi.

3 §

Aikuiskoulutuskeskuksen vuoden 1991 toiminta-avustus on 30 % kyseisen ammatillisen kurssikeskuksen vuosien 1987, 1988 ja 1989 nettomenojen kustannustason muutoksilla tarkistetusta keskiarvosta. Nettomenoina otetaan huomioon työllisyyskoulutuksesta, oppisopimuskoulutuksesta ja kurssitoiminnasta aiheutuneet menot. Vuosina 1992-94 otetaan toiminta-avustusta laskettaessa vastaavalla tavalla huomioon kyseisen kurssikeskuksen nettomenot.

4 §

Uuden aikuiskoulutuskeskuksen kolmen ensimmäisen kalenterivuoden toiminta-avustus vahvistetaan vuosittain sitä kooltaan ja koulutusaloiltaan lähinnä vastaavien aikuiskoulutuskeskusten käyttökustannusten perusteella. Neljännen kalenterivuoden toiminta-avustus vahvistetaan toisen kalenterivuoden käyttökustannusten ja toimintavolyymin perusteella. Viidennen kalenterivuoden toiminta-avustus vahvistetaan toisen ja kolmannen kalenterivuoden käyttökustannusten ja toimintavolyymin perusteella.

Jos aikuiskoulutuskeskus jakaantuu kahdeksi tai useammaksi aikuiskoulutuskeskukseksi, kullekin uudelle aikuiskoulutuskeskukselle maksetaan se osa jakaantuvan aikuiskoulutuskeskuksen käyttökustannusten perusteella määräytyvästä toiminta-avustuksesta, joka vastaa sen osuutta jakaantuvan aikuiskoulutuskeskuksen käyttökustannuksista.

5 § Jos aikuiskoulutuskeskus perustetaan tai lakkautetaan kesken vuotta, maksetaan toiminta-avustuksesta vain se osa, joka vastaa toiminta-aikaa kyseisenä vuotena.

Jos aikuiskoulutuskeskus omalla päätöksellään supistaa olennaisesti toimintaansa, sille maksetaan se osa toiminta-avustuksesta, joka vastaa jäljelle jäävän toiminnan osuutta koko toiminnasta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 1990

Ministeri
Anna-Liisa Kasurinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.