980/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Asetus valtion työterveys- ja työturvallisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 ja 5§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan valtion työterveys- ja työturvallisuusasian neuvottelukunnasta 7 päivänä marraskuuta 1986 annetun asetuksen (794/86) 3§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (229/89) ja 5§:n 2 momentti näin kuuluviksi:

3 §

Neuvottelukuntaan kuuluu valtiovarainministeriön kolmeksi vuodeksi kerrallaan määräämät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 20 muuta jäsentä. Varapuheenjohtaja määrätään valtiokonttorin ehdotuksesta ja muista jäsenistä enintään kolme Akava ry:n, enintään kolme TVK-Valtio ry:n, enintään kolme Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY ry:n sekä enintään kaksi STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-J ry:n ehdotuksesta. Kullekin jäsenelle määrätään samassa järjestyksessä henkilökohtainen varajäsen.


5 §

Työvaliokunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Puheenjohtajana on neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Muiksi jäseniksi valtiovarainministeriö määrää yhden Akava ry:n, yhden TVK-Valtio ry:n, yhden Virkamiesten ja Työntekijäin Yhteisjärjestö VTY ry:n ja yhden STTK:n Julkisten alojen ammattijärjestö STTK-J ry:n ehdottamista neuvottelukunnan jäsenistä ja kaksi muista neuvottelukunnan jäsenistä.Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 1990.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.