978/1990

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta 18 päivänä joulukuuta 1964 annetun asetuksen (620/64) 3, 7 ja 8§, niistä 3§ sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä maaliskuuta 1982 annetulla asetuksella (176/82), seuraavasti:

3 §

Oikeusministeriö ratkaisee, onko yhteistoimintalain 1§:ssä tarkoitettuun pyyntöön suostuttava.

Yhteistoimintalain 4§:ssä tarkoitetun pyynnön muun pohjoismaan viranomaiselle esittää rangaistusmääräyksellä tuomitun sakon tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpanossa oikeusministeriö ja muun sakon, menettämisseuraamuksen tai korvauksen täytäntöönpanossa oikeusministeriö tai se lääninhallitus, jonka tehtäväksi täytäntöönpano on annettu.

7 §

Jos muun pohjoismaan viranomaisen täytäntöönpanopyyntöön liitetty selvitys on puutteellinen, on oikeusministeriön pyydettävä kyseistä viranomaista täydentämään sitä.

8 §

Milloin yhteistoimintalain 1§:ssä tarkoitettua tuomiota tai päätöstä ei saada Suomessa täytäntöönpannuksi, on oikeusministeriön ilmoitettava siitä ja täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä muun pohjoismaan viranomaiselle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.