969/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen 12 ja 12 a§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 21 päivänä lokakuuta 1983 annetun asetuksen (804/83) 12 ja 12 a§, näistä 12 a§ sellaisena kuin se on 14 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (164/86), seuraavasti:

12 §

Metsäpolitiikan kannalta tärkeiden asioiden käsittelemisessä ja yhteensovittamisessa maa- ja metsätalousministeriön apuna voi olla metsäpolitiikan neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeri ja varapuheenjohtajana metsäosaston osastopäällikkö. Heidän lisäkseen valtioneuvosto määrää neuvottelukuntaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään yksitoista muuta jäsentä ja näistä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina maa- ja metsätalousministeriön lisäksi valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, yksityismetsätalouden edistämisorganisaatiot, metsätalouden harjoittajat, metsäteollisuus, metsätyöntekijät, metsäkoneurakoitsijat ja metsäalan toimihenkilöt.

Jos valtioneuvoston määräämä jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, määrää maa- ja metsätalousministeriö asianomaisen viranomaisen tai yhteisön ehdotuksesta uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

12 a §

Metsäpolitiikan neuvottelukunta voi toimia jaostoihin jakaantuneena ja kutsua niihin jäseniksi enintään viisi neuvottelukunnan ulkopuolista asiantuntijaa. Jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää maa- ja metsätalousministeriö neuvottelukunnan esityksestä.

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri ja tarpeellinen määrä muita sivutoimisia sihteereitä. Sihteerit määrää maa- ja metsätalousministeriö.

Neuvottelukuntaan sovelletaan muutoin, mitä valtion komiteoista on määrätty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1990.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.