968/1990

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Laki Valtiontakuukeskuksesta annetun lain 6§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (111/89) 6§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §
Maksut

Takuukeskus voi myös periä korvauksen takuuta tai takausta koskevan hakemuksen ja takuun tai takauksen käsittelyn yhteydessä takuukeskukselle aiheutuneista sellaisista kustannuksista, joita ei ole otettu huomioon 1 momentissa tarkoitetuissa maksuissa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1990.

Hallituksen esitys 114/90
Valtiovarainvaliokunnan mietintö 33/90
Suuren valiokunnan mietintö 94/90

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.