965/1990

Annettu Helsingissä päivänä lokakuuta 1990

Asetus autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla autorekisterikeskuksen ja sen katsastustoimipaikkojen suoritteista perittävistä maksuista 22 päivänä syyskuuta 1989 annetun asetuksen (845/89) 4, 5, 6, 7 ja 9§ ja

lisätään 13§:ään uusi 10 momentti seuraavasti:

4 §
Rekisteröintikatsastus
1. Rekisteröintikatsastus:
a) säiliöauto tai erikoisauto 340mk
b) kuorma- tai linja-auto 240mk
c) henkilö- tai pakettiauto taikka tällaiseen kytkettävä perävaunu 130mk
d) muu kuin c kohdassa tarkoitettu perävaunu 260mk
e) muu ajoneuvo 120mk
2. Kun ajoneuvo rekisteröintikatsastuksen yhteydessä hyväksytään vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen, peritään 1 momentissa tarkoitetun maksun lisäksi 90mk
5 §
Kytkentäkatsastus
1. Ristiinkytkentäkatsastus:
a) henkilö-, paketti- tai erikoisauto ja tällaiseen kytkettävä perävaunu 90mk
b) kuorma-auto 290mk
c) kuorma-auton perävaunu 290mk
2. Erilliskytkentäkatsastus:
a) perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä muuhun moottoriajoneuvoon kuin henkilö- tai pakettiautoon 190mk
b) perävaunun tai hinattavan laitteen kytkentä henkilö- tai pakettiautoon 90mk
6 §
Muutoskatsastus
1. Ajoneuvon rakenteen muutoksen johdosta suoritettava katsastus:
a) henkilö- tai pakettiauto taikka tällaiseen kytkettävä perävaunu sekä moottoripyörä 100mk
b) muu ajoneuvo 230mk
2. Rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksen johdosta suoritettava katsastus 80mk
3. Jo rekisteröidyn ajoneuvon hyväksyminen vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen 130mk
4. Suoritettaessa 3 momentissa tarkoitettu hyväksyminen ei peritä 1 eikä 2 momentissa tarkoitettuja maksuja.
7 §
Vuosikatsastus
1. Vuosikatsastus:
a) henkilö- tai pakettiauto tahi tällaiseen kytkettävä perävaunu 90mk
b) muu ajoneuvo 200mk
2. Vaarallisen aineen tai aineryhmän kuljetukseen hyväksytyn ajoneuvon katsastuksesta on 1 momentissa tarkoitettu maksu perittävä 50 markalla korotettuna.
3. Katsastuksessa hylkäämisen johdosta suoritettava jälkitarkastus 70mk
4. Edellä 3 momentissa tarkoitettu maksu peritään silloin, kun tarkastus suoritetaan kuukauden kuluessa hylkäämisestä. Myöhemmin suoritettavasta jälkitarkastuksesta peritään maksu, joka määräytyy 1 ja 2 momentin mukaan.
9 §
Kuljettajantutkinnot, ajokortit ja ajoluvat
1. Kuljettajantutkinnot:
a) A-luokan ajoneuvolla 240mk
b) B-luokan ajoneuvolla 240mk
c) C-luokan ajoneuvolla 240mk
d) D-luokan ajoneuvolla 290mk
e) E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on henkilö- tai pakettiauto 290mk
f) E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on kuorma-auto 290mk
2. Teoriakoe erikseen tai uudelleen suoritettuna 60mk
3. Ajokoe erikseen tai uudelleen suoritettuna:
a) A-luokan ajoneuvolla 180mk
b) B-luokan ajoneuvolla 180mk
c) C-luokan ajoneuvolla 180mk
d) D-luokan ajoneuvolla 230mk
e) E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on henkilö- tai pakettiauto 230mk
f) E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä, kun vetoautona on kuorma-auto 230mk
4. VAK- tai ADR-ajolupa vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon kuljettamiseen taikka tällaisen luvan kaksoiskappale ja uusiminen 80mk
5. Edellä 1-3 momentissa sanottu maksu on perittävä 40 markalla korotettuna silloin, kun katsastustoimipaikalta hyväksytyn tutkinnon jälkeen annetaan ajokortti.
13 §
Muut maksut

10. Liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annetun asetuksen mukaista asennus- ja korjausluvan myöntämistä koskeva päätös 300mk

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.