952/1990

Annettu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990

Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (869/82) 2§:n 1 momentti, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a§ seuraavasti:

2 §

Hammaslääketieteellisen perustutkinnon tai ulkomaan korkeakoulussa suoritetun vastaavan tutkinnon lisäksi henkilön tulee, saadakseen hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 3§:ssä tarkoitetun oikeuden harjoittaa itsenäisesti hammaslääkärin ammattia, toimia kuuden kuukauden ajan apulaishammaslääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä sanotun lain 2§:n 1 momentissa tarkoitetussa laitoksessa.


2 a §

Sen estämättä, mitä 2§:n 1 momentissa on säädetty, lääkintöhallitus voi hyväksyä työskentelyn terveyskeskushammaslääkärinä taikka julkisyhteisön ylläpitämän laitoksen tai muun lääkintöhallituksen hyväksymän vastaavan laitoksen hammaslääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä korvaamaan 2§:n 1 momentissa tarkoitettua palvelua.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 1990.

Tätä asetusta sovelletaan voimaantulopäivästä kaikkiin vireillä oleviin hakemuksiin, jotka koskevat laillistetun hammaslääkärin oikeuksien myöntämistä.

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.