943/1990

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1990

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun verohallituksen päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 21 päivänä joulukuuta 1989 antamansa päätöksen (1296/89) 9§:n 1 momenttia sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa päätöksessä (554/90) seuraavasti:

4 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista

9 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työllisyyskoulutuksesta annetussa laissa (31/76) tarkoitetusta koulutustuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16§:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (737/87) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle ja työttömän henkilön työllistämisestä muulle kuin liike- tai ammattitoimintaa tahi maataloutta harjoittavalle luonnolliselle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1§:n 1 ja 2 momentissa tai 4§:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.Päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1990.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1990

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Mirjami Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.