932/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetuksen asetuksen 1§:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1§:n 5 kohta seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


5) opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkainen virka, korkeakoulujen alaltaan vaihtuvat sopimuspalkkaiset professorin virat, Helsingin yliopiston johtajan (teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat sekä kehitysmaainstituutin johtajan peruspalkkainen virka, Tampereen yliopiston teatterityön professorin sopimuspalkkainen virka ja johtajan (yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos) sopimuspalkkainen virka, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorin peruspalkkaiset virat ja johtajan (Metsähovin radiotutkimusasema) sopimuspalkkainen virka, Sibelius-Akatemian viulumusiikin ja sävellystyön professorin peruspalkkaiset virat, teatterikorkeakoulun rehtorin, apulaisrehtorin, koulutuskeskuksen johtajan ja professorin sopimuspalkkaiset virat, kuvataideakatemian yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat, taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka, Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat, valtion taidemuseon ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusarkistonjohtajan sopimuspalkkaiset virat sekä opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä marraskuuta 1990.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.