926/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 41§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 41§:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1987 annetussa laissa (893/87), sekä

lisätään 41§:n 1 momenttiin siitä 10 päivänä elokuuta 1984 annetulla lailla (593/84) kumotun 3 kohdan tilalle uusi 3 kohta seuraavasti:

41 §

Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saatavien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa seuraavalla tavalla:


2) papiston ja kanttorien virkataloihin kuuluvien sekä seurakuntien ja luostarien metsien puhtaasta tuotosta samoinkuin seurakuntien ja luostarien vuokralle annetusta kiinteästä ja siihen verrattavasta muusta omaisuudesta saadusta puhtaasta tulosta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty mahdolliset verot, lainojen korot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset ja muut valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, luovutetaan kirkolliskokouksen vahvistama osuus;

3) seurakuntien ja luostarien määräaikaistalletusten, osakkeiden, obligaatioiden ja muiden sijoitusarvopaperien tuotosta ja myyntivoitosta sekä muista pääomatuloista sen jälkeen, kun niistä on vähennetty mahdolliset verot, lainojen korot ja lainaehtoihin sidotut kuoletukset sekä muut valtionverotuksessa hyväksytyt vähennykset, luovutetaan kirkolliskokouksen vahvistama osuus;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 76/90
Laki- ja talousvaliok. miet. 15/90
Suuren valiok. miet. 89/90

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Ole No774rrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.