908/1990

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1990

Valtioneuvoston päätös vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, annetun valtioneuvoston päätöksen 1 ja 2§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut vaikeista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävistä kliinisistä ravintovalmisteista, joihin suoritetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta, 31 päivänä lokakuuta 1985 annetun valtioneuvoston päätöksen (837/85) 1 ja 2§:ää,

sellaisina kuin ne ovat, 1§ kysymyksessä olevilta osin muutettuna 26 päivänä tammikuuta ja 10 päivänä elokuuta 1989 annetuilla valtioneuvoston päätöksillä (89 ja 746/89) sekä 2§ kysymyksessä olevilta osin mainitussa 26 päivänä tammikuuta 1989 annetussa päätöksessä, seuraavasti:

1 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan 90 prosenttia, ovat:

Sairaus Ravintovalmiste
Pienten lasten lehmänmaito-intoleranssi 1)Dietta-Soija
2)Locasol
3)Nutramigen
4)Pepti Junior
5)Prosobee
Jatkuvaa päivittäistä enteraalista letkuruokintaa vaativat tilat 1)Biosorb Sond
2)Biosorbin MCT
3)Carbospare
4)Dietta Energia
5)Dietta Entero
6)Enrich
7)Ensure
8)Fresubin Fiber M§uesli
9)Fresubin Standard
10)Fresubin 750 MCT
11)Maltodekstriini MD 01
12)Medisond MCT
13)Nutrison energiarikas
14)Nutrison jauhe
15)Nutrison standardi
16)Osmolite
17)Pepti 2000
18)Peptison
19)Reabilan
20)Reabilan HN
2 §

Sairausvakuutuslain 9§:n 2 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a§:ssä tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita, joista korvataan puolet säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus Ravintovalmiste
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt 1)Biosorb Sond
2)Biosorbin MCT
3)Dietta Entero
4)Dietta Plus
5)Dietta Proteiini
6)Dietta Teho
7)Enrich
8)Ensure
9)Fortimel
10)Fresubin
11)Fresubin Fiber M§uesli
12)Fresubin Standard
13)Fresubin 750 MCT
14)Medisond MCT
15)Nutridrink
16)Nutrison energiarikas
17)Nutrison jauhe
18)Nutrison standardi
19)Oleum vegetabile tenue
20)Osmolite
21)Pepti 2000
22)Pepti Junior
23)Peptison
24)Pregestimil
25)Protifar
26)Reabilan
27)Reabilan HN
Lasten vaikeat aliravitsemustilat 1)Carbospare
2)Dietta Energia
3)Dietta Plus
4)Dietta Proteiini
5)Dietta Teho
6)Fortimel
7)Fresubin
8)Fresubin Fiber M§uesli
9)Maltodekstriini MD 01
10)Nutridrink
11)Nutrison jauhe
12)Protifar

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 1990

Sosiaali- ja terveysministeri
Mauri Miettinen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.