903/1990

Annettu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1990 Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen (680/90) 1§ ja

lisätään asetukseen uusi 2 a§ seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 6 päivänä elokuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 661 (1990) ja 25 päivänä syyskuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 670 (1990) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Irakiin ja Kuwaitiin tämän asetuksen mukaisesti.

2 a §

Lähtöluvan antaminen on kielletty ilma-alukselle, joka kuljettaa tai jonka voidaan epäillä kuljettavan hyödykkeitä tai tuotteita Irakiin tai Kuwaitiin taikka näistä maista muualle, paitsi milloin ilma-alus kuljettaa yksinomaan elintarvikkeita humanitaarisiin tarkoituksiin turvallisuusneuvoston tai päätöslauselmalla 661 (1990) perustetun komitean suostumuksella, tai milloin ilma-alus kuljettaa yksinomaan lääkintätarkoituksiin aiottuja toimituksia taikka Yhdistyneiden Kansakuntien Iranissa ja Irakissa toimivan sotilastarkkailijaryhmän (UNIIMOG) käyttöön tarkoitettuja toimituksia.

Ilma-alukselta, jonka määränpää on tai jonka määränpään voidaan epäillä olevan Irak tai Kuwait, on lento Suomen ilmatilan kautta kielletty. Ilmailuhallitus voi kuitenkin myöntää luvan edellä mainittuun lentoon Suomen ilmatilan kautta ilma-alukselle, joka laskeutuu ilmailuhallituksen osoittamalle lentokentälle, jossa ilma-alus tarkastetaan sen varmistamiseksi, ettei ilma-aluksella kuljeteta 1 momentissa kiellettyjä hyödykkeitä tai tuotteita. Lento Suomen ilmatilan kautta on sallittu, jos 1 momentissa mainittu komitea on sen hyväksynyt tai jos Yhdistyneet Kansakunnat on ilmoittanut hyväksyvänsä sen Yhdistyneiden Kansakuntien Iranissa ja Irakissa toimivan sotilastarkkailijaryhmän (UNIIMOG) tarpeisiin.

Irakissa rekisteröityä alusta, jota on käytetty tai jota käytetään 2§:n säännösten vastaisesti, ei saa päästää suomalaiseen satamaan lukuun ottamatta tapauksissa, joissa tämä kansainvälisen oikeuden mukaan on sallittava ihmishengen turvaamiseksi.

Suomalaisessa satamassa oleva 3 momentissa tarkoitettu alus on pidätettävä satamassa.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pertti Paasio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.