887/1990

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1990

Liikenneministeriön päätös liikenneopettajantutkinnosta

Liikenneministeriö on 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 45§:n nojalla päättänyt:

1 §

Liikenneopettajantutkinto suoritetaan liikenneministeriön asettamalle liikenneopettajan tutkintolautakunnalle.

2 §

Liikenneopettajantutkintoon osallistuminen edellyttää, että tutkittava on saanut liikenneopettajakoulutuksen Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopetuskeskuksessa taikka että hänellä on aikaisemmin ollut Suomessa liikenneopettajalupa tai opettajakortti tahi että hänellä on Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa auton ajokorttia varten vaadittavaa tietopuolista ja ajo-opetusta antavan opettajan pätevyys.

3 §

Pääsyvaatimuksista liikenneopettajakoulutukseen sekä opiskelijavalinnan ja arvioinnin perusteista päättää ammattikasvatushallitus. Ammattikasvatushallitus vahvistaa myös liikenneopettajakoulutuksessa käytettävät opetussuunnitelmat.

Liikenneministeriö antaa erikseen määräykset ja ohjeet kurssiin sisältyvästä opetusharjoittelusta ja sen valvonnasta.

4 §

Liikenneopettajan tutkintolautakunta asetetaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Lautakuntaan kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Yksi jäsenistä ja yksi varajäsenistä määrätään ammattikasvatushallituksen esityksestä. Liikenneministeriö määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

5 §

Tutkinnossa kokelaan tulee antaa hyväksyttävä näyttö omasta ajotaidostaan, ajo-opetustaidostaan ja luokkaopetustaidostaan. Tutkintoon voi sisältyä myös tutkintolautakunnan määräämä kirjallinen kuulustelu.

Tutkintolautakunta päättää tutkinnon käytännön järjestelyistä ja voi tutkintoon sisältyviä näytteitä vastaanottaessaan käyttää apunaan kutsumiaan asiantuntijoita.

Todistuksen hyväksytysti suoritetusta liikenneopettajan tutkinnosta antaa tutkintolautakunta.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990 ja sillä kumotaan liikenneministeriön 21 päivänä heinäkuuta 1978 antama päätös liikenneopettajan tutkinnosta siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ensimmäisen tutkintolautakunnan toimikausi alkaa 1 päivänä lokakuuta 1990 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1991.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 1990

Liikenneministeri
Ilkka Kanerva

Osastopäällikkö, hallitusneuvos
Harri Caven

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.