870/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus elintarvikelisäaineista annetun asetuksen 3, 4 ja 10§:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan elintarvikelisäaineista 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun asetuksen (973/85) 3§:n 2 momentti ja

muutetaan 4 ja 10§ seuraavasti:

Lisäaineen käyttö
4 §

Suomessa myytäväksi tarkoitetussa elintarvikkeessa saa olla vain sellaista lisäainetta, jonka käytön kauppa- ja teollisuusministeriö on määräämillään ehdoilla sallinut tämän elintarvikkeen valmistuksessa.

Lisäaine voidaan sallia käytettäväksi elintarvikkeen valmistuksessa, jos lisäaineen määräysten mukaisesta käytöstä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle eikä sen käyttö johda kuluttajaa harhaan elintarvikkeen laadun tai muiden ominaisuuksien suhteen ja jos lisäaineen käyttö helpottaa elintarvikkeen valmistusta tai käsittelyä taikka parantaa sen ominaisuuksia kuluttajaa hyödyttävällä tavalla.

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei koske lisäaineseoksessa olevia elintarvikkeen valmistusaineita.

Tarkempien määräysten antaminen
10 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa kauppa- ja teollisuusministeriö, joka voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia asetuksen säännöksistä.

Elintarvikevirasto voi yksittäistapauksessa erityisistä syistä hakemuksesta myöntää poikkeuksia 4§:n 1 momentin sekä 7-9§:n säännöksistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Elinkeinohallituksen 28 päivänä tammikuuta 1986 antama päätös elintarvikelisäaineista (84/86) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä elinkeinohallituksen 14 päivänä toukokuuta 1990 antama päätös elintarvikelisäaineen ja elintarvikelisäaineseoksen puhtaudesta sekä laatu- ja muista ominaisuuksista (Dno 6/311/90) jäävät kuitenkin voimaan, kunnes toisin määrätään.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.