867/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Henkilökorttiasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Poliisi antaa hakemuksesta todistuksen henkilöllisyydestä (henkilökortin) Suomen kansalaiselle ja sellaiselle ulkomaalaiselle, jolla on kotipaikka Suomessa ja jonka henkilöllisyys voidaan luotettavasti todeta.

2 §

Hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti poliisipiirin toimipaikkaan.

Hakemukseen on liitettävä valokuva, josta hakijan hyvin tuntee. Hakijan on esitettävä luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

3 §

Henkilökortissa on henkilön sukunimi ja etunimet, henkilötunnus, valokuva, nimikirjoitus, henkilökortin myöntämisaika, myöntänyt viranomainen sekä Suomen kansalaisilla merkintä kansalaisuudesta.

4 §

Henkilökortti on voimassa toistaiseksi.

Henkilökortti voidaan perustellusta syystä antaa enintään yhden vuoden määräajaksi (väliaikainen henkilökortti). Väliaikainen henkilökortti voidaan erityisestä syystä antaa sellaisellekin ulkomaalaiselle, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa.

5 §

Jos henkilökortin tai väliaikaisen henkilökortin on antanut muu kuin hakijan kotipaikan poliisi, tämän on ilmoitettava hakijan kotipaikan poliisille henkilökortin antamisesta.

6 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa henkilökortin kaavan sekä antaa sitä koskevat tarkemmat määräykset.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä kesäkuuta 1977 annettu henkilötodistusasetus (540/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Henkilötodistusasetuksen nojalla myönnetyt henkilötodistukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 1992.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.