865/1990

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 52 ja 60§:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 52§:n 2 momentti ja 60§ sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (974/86), seuraavasti:

52 §

Rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 6 luvun 12§:ssä ja 2 luvun 1 d§:n 6 momentissa tarkoitetun vankeudeksi muunnetun yhden tai useamman sakon kokonaan suoritettu rahamäärä on tilitettävä muuntorangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtivalle lääninhallitukselle.

60 §

Jos yhdestä tai useammasta sakosta muuntorangaistukseen tuomittu on suorittanut maksamatta olleen rahamäärän kokonaan viimeistään rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 luvun 1 d§:n 6 momentissa mainitussa ajassa, lääninhallituksen on otettava maksettu rahamäärä tileihinsä uutena asiana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1990.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.