806/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain 16§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (1086/74) 16§ näin kuuluvaksi:

16 §

Rangaistus vähittäiskaupan rahoitustukeen kohdistuvasta avustuspetoksesta ja rahoitustuen väärinkäytöstä on säädetty rikoslain 29 luvun 5-8§:ssä.

Rangaistusta tuomittaessa on myönnetty rahoitustuki samalla määrättävä maksettavaksi takaisin valtiolle tuen suorittamisesta laskettavine vuotuisine korkoineen, joka on seitsemän prosenttiyksikköä Suomen Pankin rahalaitosten keskuspankkiluotosta peruskorkona velottamaa korkoa korkeampi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.