783/1990

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Laki auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 24§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 24§ näin kuuluvaksi:

24 §

Rangaistus auto- ja moottoripyöräveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1-3§:ssä.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää asianmukaisesti täyttämättä 8§:n 1 momentissa, 17§:n 4 momentissa tai 22§:ssä säädetyn velvollisuuden taikka auto- ja moottoripyöräverosta annetussa asetuksessa (483/67) säädetyn ilmoittamis- tai tietojenantovelvollisuuden, on tuomittava auto- ja moottoripyöräverorikkomuksesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 66/88
Lakivaliok. miet. 6/90
Suuren valiok. miet. 56/90

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1990

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.